Verkiezingen in maart; gaat de LPG de toon zetten?

21 Maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is krap vijf maanden na nu. Het wordt dus hoog tijd om wat zaken op een rijtje te zetten en onze politiek wat indringende vragen te stellen. We beginnen met de grootste partij, met vier raadszetels vertegenwoordigd in onze raad, de Lokale Partij Grave. De LPG laat zich graag kennen als pleitbezorger voor de blijvende zelfstandigheid van Grave en, als je alles op een rijtje zet, mogelijk de enige echte. Dit betekent dat de LPG haar argumenten zal moeten versterken en aanscherpen omwille van haar kansen bij de aanstaande verkiezingen. Voor de andere coalitiepartijen, CDA, VVD, en Trots, bepaalt vooral de windrichting hoe hun rokje waait.

Verliefdheid

Als je het mij vraagt, is er werk aan de winkel. Het lijdt geen enkele twijfel dat de LPG bloost en blaakt van de liefde voor onze stad maar, we zien dat vaker in de liefde, echte argumenten draagt ze niet aan. In dat opzicht heeft het meer weg van verliefdheid waaraan we doorgaans weinig eeuwigheidswaarde toedichten. De verkiezingen zijn dus in feite een uitnodiging aan de partij om ons, kiezers te laten voelen hoe duurzaam het pleidooi van de LPG voor een zelfstandig Grave kan zijn. Wat zijn de argumenten waarmee de partij ons, kiezers, wil overtuigen van de wenselijkheid zelfstandigheid te verkiezen boven het opgaan in een groter geheel.

Kunst van het haalbare

Het zou het wel eens een tragische denkfout kunnen zijn om de liefde voor Grave op te voeren. Negenennegentig procent van ons houdt van onze stad en haar ommeland en we zouden dus veel gemeentegenoten (inclusief politici) ernstig tekortdoen, als we die liefde één op één zouden koppelen aan een politieke partij of voorkeur. Er moet dus meer zijn en dat maakt dat de LPG het aan zichzelf verplicht is om de meerwaarde van ‘Grave zelfstandig’ politiek body te geven. Uiteindelijk is politiek is de kunst van het haalbare en dat houdt dus vooral in dat politici voldoende gewicht in de schaal moeten leggen om het beoogde verschil te maken.

Bestuurskrachtig

Wat maakt het uit of Grave zelfstandig blijft? De voorstanders van opgaan in een grotere bestuurlijke eenheid, Land van Cuijk, lijken op het eerste oog de wind in de zeilen te hebben. Als ons bestuur zichzelf niet bestuurskrachtig had genoemd, zou niemand ooit op het idee zijn gekomen… Wat maakt Grave bestuurskrachtig, LPG? Waarin schuilt de bestuurskracht? Noem wat concrete voorstellen en maatregelen; uit de koker van LPG en het bestuur van Grave? Voor welke van uw plannen is het belangrijk dat Grave als zelfstandige gemeente blijft voortbestaan? Hoe ligt de waardering van ons Gravenaren voor uw standpunten en het gevoerde beleid? Wat hebt u in petto om ons te overtuigen? Standpunten? Idealen? Afwegingen?

Indringende vragen

Als ik eerlijk ben, zou mijn zwaarste argument de financiële haalbaarheid zijn. Het Land van Cuijk zal mij nooit in bekoring brengen, als een zelfstandig Grave zich weet te presenteren als een financieel geloofwaardig toekomstperspectief. Ook op dat stuk liggen er indringende vragen waarop onze politiek ons alsmaar het antwoord schuldig blijft. Als voornaamste pleitbezorger laadt u echter wel de plicht op zich om te zorgen dat er een antwoord komt. We zien ons gemeentebestuur financiële stukken aanbieden waarvan we ons afvragen welk doel ze eigenlijk dienen. Onderbouwen die uw ideaal of proberen ze voor u en ons te verdoezelen dat het er financieel eigenlijk niet meer in zit dat Grave zelfstandig blijft? Hoe ziet u de snelle aanwas van de schulden van Grave? Het slinken van haar kapitaal? Met andere woorden; begrijpt u het beleid van het college en zou u ons dat willen uitleggen?  Vindt u het niet uw plicht als leidende politieke partij om een helder en transparant financieel beleid te voeren?

Acht zetels?

LPG, als grootste politieke partij komt het u toe de toon te zetten voor het debat dat aan de verkiezingen vooraf gaat. U zult er zeker ook op gebrand zijn om verantwoording af te leggen na vier jaar meerderheid onder uw vlag? De wapenfeiten? De toekomst die u in gang hebt gezet? Hoe kijkt u terug op de zogeheten coalitiesamenwerking? Lenen de voorbije vier jaar zich voor voortzetting? Help ons dromen; schets ons de nabije toekomst van een gemeenteraad waarin de LPG acht zetels verovert; welke politieke troeven gaat u dan uitspelen? Hoe zal onze gemeenteraad dan gaan werken?

Lat wat hoger

LPG, politiek Grave heeft er vaak voorkeur voor weg te duiken in plaats van antwoord te geven op indringende vragen van kritische kiezers als Gravepolitiek. De aanstaande verkiezingen zijn voor ons dan ook een gerede aanleiding om u aan te spreken. We zien uw antwoorden graag tegemoet en hopen dat collega-politici ermee uitgedaagd worden de lat wat hoger te leggen waar het de omgang met de kiezers betreft.

Ben Bongaards; www.gravepolitiek.nl   

 
alle inhoud op www.gravekiest.nl valt onder © en mag niet zonder toestemming gepubliceert worden.